Amstelveen Schoon

Amstelveen Schoon

Voor de gemeente Amstelveen heb ik in het kader van Amstelveen Schoon in 2014 drie opschoondagen georganiseerd voor volwassenen (en kinderen). Verder worden door mij, op basis van de input van de bewoners en in samenspraak met de gemeente Amstelveen, zwerfafval hotspots aangewezen en aangepakt. Sociale aspect Sinds 2012 verstrekt de gemeente Amstelveen grijpers aan…

in de media

Amstelveen Schoon

De door mij geschreven aankondiging en oproep om deel te nemen aan een zwerfafval opruimdag in Amstelveen. Beide berichten waren gepubliceerd in Amstelveen Dichtbij.

Gemeente Amstelveen

Amstelveense jeugd is goed bezig

De Amstelveense basisscholen kunnen zich ieder schooljaar bij natuur- en milieueducatie van de gemeente Amstelveen inschrijven voor lesprogramma’s, die verband houden met, hoe kan het ook anders, de natuur en het milieu. Een indrukwekkende lijst met programma’s en bijbehorende lespakketten wordt hiervoor beschikbaar gesteld. De lessen worden op de scholen of op speelboerderij Elsenhove verzorgd door…